10 Most Prolific Reviewers
1. la623 [637]
2. Thayet [532]
3. vikikibouki [514]
4. cesuraee [477]
5. kmoaton [397]
6. Vampire Liaison [384]
7. Deathmvp [358]
8. Selina MacCloveror [332]
9. Ro0tin4Kagome [325]
10. InuGrrrl [312]